Wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

1 oktober 2019

Minister Dekker heeft een wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt.

Het beslag- en executierecht wordt daartoe op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrije voet bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35225

Onderstaand de link voor de Memorie van toelichting:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/memorie-van-toelichting-herziening-beslag--en-executierecht