Tijdelijke regeling rolzaken rechtbank sector kanton i.v.m. coronacrisis

4 april 2020

De Rechtspraak heeft een tijdelijk afwijkende regeling gepubliceerd voor rolzaken bij de sector kanton vanwege de bijzondere omstandigheden door de Coronacrisis. In hoofdlijnen komt de regeling op het volgende neer:

  • in zaken die vanaf 17 maart 2020 zijn aangebracht op rolzittingen en door de rechtbank zijn aangehouden omdat gedaagde geen schriftelijk verweer heeft gevoerd, kan gedaagde van de rechtbank een brief ontvangen met daarin de vraag om mondeling te reageren op de dagvaarding door te bellen, een email of brief te sturen;
  • als gedaagde wordt gedagvaard na 6 april 2020, dan ontvangt gedaagde genoemde brief van de gerechtsdeurwaarder (zie download).

Deze tijdelijke regeling maakt het niet alleen mogelijk dat de rechtbanken in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen (telefoon, Skype) kunnen inzetten, maar zorgt er daarnaast voor dat in de reguliere zaken (weer) verstek wordt verleend.

De inhoud van de regeling kunt u downloaden op:

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Tijdelijke-regeling-rolzaken-Kanton-rechtbank.pdf.

Genoemde brief die door de gerechtsdeurwaarder bij de dagvaarding dient te worden uitgereikt, kunt u downloaden op deze pagina.

 


Downloads bij dit artikel