Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders per 1 juli 2021

1 juni 2021

In het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) zijn de vergoedingen vastgelegd die een gerechtsdeurwaarder voor de verschillende ambtshandelingen in rekening mag brengen.

Per 1 juli 2021 worden alle Btag-tarieven geactualiseerd. Al in 2019 is door een onafhankelijke commissie, de commissie Oskam, vastgesteld dat de tijdsbesteding van een groot aantal ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders aanmerkelijk was toegenomen. De commissie ontwikkelde daarop een voorstel voor actualisering van de tarieven. Dit voorstel heeft uiteindelijk geleid tot een herijking van de vergoedingen met ingang van 1 juli 2021.

Download het handige overzicht!


Downloads bij dit artikel