Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders per 1 januari 2024

4 januari 2024

In het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) zijn de vergoedingen vastgelegd die een gerechtsdeurwaarder voor de verschillende ambtshandelingen in rekening mag brengen.

Per 1 januari 2024 worden alle Btag-tarieven geïndexeerd. Download het handige overzicht hiernaast!


Downloads bij dit artikel