Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders per 1 januari 2022

20 december 2021

In het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) zijn de vergoedingen vastgelegd die een gerechtsdeurwaarder voor de verschillende ambtshandelingen in rekening mag brengen.

Per 1 januari 2022 worden alle Btag-tarieven geïndexeerd. De toe te passen indexering per 1 januari 2022 bedraagt 4,8779%. Download het handige overzicht hiernaast.


Downloads bij dit artikel