Inwerkingtreding herziene beslag- en executierecht

10 augustus 2020

Op 1 oktober 2020 treedt het herziene beslag- en executierecht (deels) in werking. Doel van deze wetswijziging is om het beslag- en executierecht effectiever te maken en om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien. De belangrijkste punten zijn:

Digitaal beslag: motorrijtuigen en executieverkoop

Executieverkopen van roerende goederen kunnen vanaf 1 oktober 2020 digitaal via een centrale website worden gepubliceerd. Digitale publicatie zorgt voor een grotere bekendheid van de veiling waarmee de kans op een hogere opbrengst wordt vergroot. Gerechtsdeurwaarders kunnen daarnaast vanaf 1 april 2021 ook digitaal beslag op motorrijtuigen leggen, zonder dat ze die fysiek gezien hebben. Dat kunnen ze doen via het systeem van het RDW. Het kenteken wordt meteen geblokkeerd en kan daardoor niet meer worden overgeschreven.

Update beslagverbod roerende zaken

In de wet krijgt ook het beslagverbod een update. De lijst met roerende zaken waar gerechtsdeurwaarders geen beslag op mogen leggen, stamde uit 1838. Naast eten en drinken, kleding of beddengoed horen daar tegenwoordig ook de koelkast, de computer en huisdieren bij. In de wetswijziging zijn nu álle zaken opgenomen die onder de inboedel van een woning vallen.  Op deze zaken mag vanaf 1 oktober 2020 geen beslag meer worden gelegd. Ook op gezelschapsdieren mag geen beslag worden gelegd. Bovenmatige zaken mogen nog wel in beslag worden genomen.

Verklaringstermijn bij derdenbeslag

De verklaringstermijn na een gelegd derdenbeslag wordt met ingang van 1 oktober 2020 verkort van vier weken naar twee weken. De derde is na afloop van deze termijn verplicht om verklaring te doen van de vorderingen en zaken die door het beslag zijn getroffen.

Beslagvrij bedrag bij bankrekening en informatiebevoegheid

Vanaf 1 januari 2021 geldt een beslagvrij bedrag voor beslag op bankrekeningen. Dit beslagvrije bedrag is vergelijkbaar met de beslagvrije voet bij beslag op inkomen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leefsituatie van een schuldenaar en geldt per bankrekening. De wet geeft de gerechtsdeurwaarder daarnaast de bevoegdheid om rekeninginformatie op te vragen bij zowel de schuldenaar als de bank. De bank is verplicht om de gevraagde informatie onverwijld te verstrekken.

Afvoer en opslag inboedel na ontruiming

Per 1 april 2021 draagt het college van burgemeesters & wethouders zorg voor de afvoer en opslag van ontruimde inboedels van woningen. De kosten hiervan kan zij verhalen op de executant. Na 13 weken mag het college de inboedel verkopen of vernietigen.