Beslagsyllabus november 2020

5 november 2020

De nieuwe versie van de Beslagsyllabus november 2020 is nu beschikbaar. De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren. Indien de in deze beslagsyllabus genoemde informatie niet wordt verstrekt, kan de voorzieningenrechter de gelegenheid geven het ontbrekende alsnog te verstrekken.

In de nieuwe syllabus zijn voornamelijk wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Stbld, 177, 2020) en daarnaast een aantal andere wijzigingen i.v.m. regulier onderhoud.

De beslagsyllabus kunt u downloaden op:

www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Beslagsyllabus.pdf.