Conservatoir beslag

Met een conservatoir beslag kan een schuldeiser proberen om voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure de betaling van zijn vordering veilig te stellen. Op die manier voorkomt de schuldeiser dat bepaalde vermogensbestanddelen verdwijnen. Een gerechtelijke procedure kan namelijk wat tijd kosten. In de tussentijd kan uw debiteur ervoor zorgen dat er niets mee te halen valt. Bij conservatoir beslag wordt er alvast beslag gelegd op goederen of de gelden op een bankrekening, zodat deze bewaard blijven totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Voor het leggen van conservatoir beslag moet toestemming worden gevraagd aan de rechter. Het verzoek hiertoe dient (via een advocaat) te worden ingediend bij de rechtbank. In dit verzoekschrift moet vermeld worden waarop beslag gelegd zal worden en voor welke vordering. Als de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, kan een gerechtsdeurwaarder vervolgens tot het leggen van het conservatoire beslag overgaan.

Na de conservatoire beslaglegging bent u overigens verplicht om een gerechtelijke procedure te starten om een definitief vonnis van de rechtbank te verkrijgen. Als de rechter vervolgens oordeelt dat de debiteur schulden heeft die betaald moeten worden, dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag.