Ambtshandelingen

U kunt Gelre Gerechtsdeurwaarders inschakelen voor alle voorkomende ambtshandelingen, zoals bijvoorbeeld:

  • het uitbrengen van dagvaardingen;
  • het betekenen van vonnissen;
  • het leggen van conservatoire en executoriale beslagen;
  • het doen van gerechtelijke ontruimingen;
  • het doen van internationale betekeningen (o.a. EG-verordening 1393/2007);
  • het betekenen van brieven en sommatie-exploten;
  • het opmaken van processen-verbaal van constatering.

Via ons netwerk van gerechtsdeurwaarders hebben wij landelijke dekking.

Landelijke dekking

Meer informatie